Stacks Image 27

Onderlinge Bijstand?

De Vereniging Onderlinge Bijstand ondersteunt haar leden op financieel gebied en geeft zonodig advies hierover. Voor meer informatie klik hier.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Vereniging Onderlinge Bijstand bestaat uit 8 leden. Voor meer informatie klik hier.

Samenwerking KVMO

Al vele jaren bestaat er ter ondersteuning van de doelstellingen van Onderlinge Bijstand een samenwerkingsovereenkomst met de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO).
Deze samenwerking heeft nadrukkelijk vorm gekregen in de uitvoering van verschillende financiële zorgregelingen maar betreft ook publicitaire en administratieve ondersteuning.

Laatste Nieuws

De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op woensdag 10 mei 2017 in de Dukdalf (bij het Marinemuseum), Hoofdgracht 1 te Den Helder.
Aanvang 11.00 uur.